SIMONA SOLINA

Simona Solina, bibliotekarska specialistka

Po izobrazbi sem univ. dipl. geografinja in prof. zgodovine. Osnovno in srednjo šolo, takrat še
tako imenovane naravoslovno-matematične usmeritve, sem obiskovala v Trbovljah. V
knjižnici sem zaposlena od leta 1999 dalje. Pred tem sem dve leti poučevala geografijo na
Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje. Leta 2000 sem diplomirala na Filozofski fakulteti
Univerze v Ljubljani s področja virov pitne vode v Zasavju. Zavzemam se za čisto okolje in
naravo in menim, da se premalo zavedamo, da imamo le en, sicer čudovit planet, na katerem
lahko živimo. Ne skrivam, da sem vegetarijanka, ker se mi upira izkoriščanje živali za
masovno proizvodnjo mesa in mesnih proizvodov, da se zavzemam za pravice vseh živih bitij,
da mi veliko pomenijo morske globine in jutranja kava. Ali dve. Sem strastna bralka, hkrati pa
se zavzemam za približevanje knjižnice in knjižničnih dejavnosti lokalni skupnosti. V kraju, kot
so Trbovlje, je povezanost med nami vsemi ključnega pomena za naš razvoj in obstoj.
bibliotekarska specialistka,
03 56 25 712,
simona.solina@trb.sik.si