ANA LEDINEK

Ana Ledinek, višja knjižničarka , mladinski oddelek

O sebi pravi Ana takole: »Moje ime je Ana, sem bibliotekarska sodelavka in svoje delo
opravljam na mladinskem oddelku, kot mladinska knjižničarka in pravljičarka. Rada
vodim pravljične urice in ustvarjalne delavnice, kamor vedno znova zahajajo veseli mladi
obrazki. V prostem času z družino radi hodimo na morje, v hribe ali pa vrtičkamo okrog hiše
in se igramo na domačem dvorišču. »
višja bibliotekarska sodelavka,
03 56 25 714,
ana.ledinek@trb.sik.si