Domov

17Nov 2017

V prvem tednu oktobra, v katerem posebno pozornost namenjamo otrokom, je bilo pravljično in ustvarjalno, pa tudi zabavno, saj so otroci za en dan lahko postali knjižničarji. V oktobru smo z otroki tudi zaplesali, ustvarjanje giba s pravljično podlago je zanje še posebej zanimivo. V sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje plesni del pravljičnih uric pripravlja […]

17Nov 2017

S projektom približujemo knjige in bralno kulturo starejšim, tako uporabnikom in članom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, kot tistim, ki to (še) niso, ter dvigamo prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in izpostavljamo njeno vlogo pri zadovoljevanju kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti. Člani literarnega krožka se v knjižnični čitalnici srečamo enkrat na mesec. Srečanja […]

03Okt 2017

Marjetka Bizjak je Trboveljčanka, mati dveh odraslih otrok, žena, babica trem vnukom in hčerka. Otroška leta je preživljala tudi na Dolu pri Hrastniku in na Izlakah, po trboveljski gimnaziji pa je študirala slovenščino in angleščino na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Kot učiteljica je po dveh letih na Srednji šoli za elektrotehniko in gostinstvo v Zagorju […]

10Mar 2017

V času, ko je denarja vse manj, veliko ljudi kar naenkrat ugotavlja, da bi morala biti ponudba kulture/kulturnih dejavnosti dostopna vsem – razdeljena med vse, vržena, razdrobljena med rajo in elito. In prav to je cilj, naloga, poslanstvo ali če želite obveza splošnih knjižnic in knjižnice le-to tudi počno: za znesek v višini letne članarine […]