Rastem s knjigo

Projekt vsako leto organizirajo Ministrstvo za kulturo, Javna agencija za knjigo ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Izvajamo ga splošnoizobraževalne knjižnice v sodelovanju z osnovnimi šolami. V projektu sodelujejo sedmi razredi osnovnih šol, ki so tudi ciljna skupina
projekta. V knjižnici za otroke organiziramo obisk in spoznavanje knjižnice, pogovor o knjigah in podelitev knjig izbranega slovenskega avtorja. Namen projekta je knjižničnoinformacijsko opismenjevanje, motivacija za branje leposlovnih del, s ciljem približati izvirno slovensko leposlovje vsakemu sedmošolcu.