Računalniške urice

 
Splošne knjižnice se dandanes povezujemo z različnimi ustanovami, ustvarjamo partnerstva in sodelovanja, z namenom, da našim obiskovalcem ponudimo raznovrstne storitve na področju vseživljenjskega izobraževanja. Nepogrešljiv del tega procesa je tudi sodobna tehnologija, ki jo nudimo v e-knjižnici.
 
E-knjižnica je javno dostopna točka v okviru splošne knjižnice,kjer lahko obiskovalci brezplačno uporabljajo računalnike in dostop do interneta, ter oboje ustvarjalno izkoristijo za različne informativne, kulturne, izobraževalne in druge namene.
 
Dostop do računalnikov in interneta je v knjižnici omogočen za člane in druge obiskovalce knjižnice. Obisk traja pol ure in se lahko podaljša, če ni čakajočih uporabnikov. Na voljo je tudi elektronska povečevalna lupa za slabovidne občane.