Predavanja

Različna predavanja in delavnice so namenjeni povezovanju ljudi ter predstavitvi tematik iz sodobnega življenja, ki zanimajo naše obiskovalce. Ciljna skupina so vsi odrasli.
 
 
Potopisna predavanja izvaja knjižnica v sodelovanju s popotniki iz cele Slovenije. Poudarek je na popotnikih iz domačih krajev, iz Zasavja. Ciljna skupina so vsi odrasli ter tudi višji razredi  osnovnošolcev. Namen je spodbujanje obiskovanja knjižnice, povezovanje knjižnične in
drugih strok, kot npr. geografije, zgodovine, sociologije.