Oddelki in enota

Trboveljska knjižnica je splošna knjižnica, namenjena izobraževanju, obveščenosti, kulturni razgledanosti in razvedrilu občanov.
 
Kot knjižnično informacijsko središče daje otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim odraslim v uporabo vse vrste knjižničnega gradiva in posreduje informacije.
 
Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je največja knjižnica v Zasavju in spada v IV. skupino splošnih knjižnic, kamor sodijo knjižnice v krajih z 10.000 do 20.000 prebivalci.
 
Tedensko je odprta 55ur:
–   od ponedeljka do petka od 9. do 19. ure
–   ob sobotah od 8. do 13. ure
 
Prostori knjižnice merijo 479 m2, kar predstavlja:
–   oddelek za odrasle,
–   oddelek za mladino,
–   čitalnica,
–   e-knjižnica.
 
 
Enota knjižnice Dom svobode obsega površino 120m2 in  je odprta v ponedeljek in torek od 16. do 19. ure, v sredo, četrtek in petek pa od 8. do 11. ure.
 
Matična knjižnica in enota sta ustrezno računalniško in komunikacijsko opremljeni, z dostopom do vzajemnega kataloga (COBISS) in interneta.
 
 
Splošne knjižnice se dandanes povezujemo z različnimi ustanovami, ustvarjamo partnerstva in sodelovanja, z namenom, da našim obiskovalcem ponudimo raznovrstne storitve na področju vseživljenjskega izobraževanja. Nepogrešljiv del tega procesa je tudi sodobna tehnologija, ki jo nudimo v e-knjižnici.
 
E-knjižnica je javno dostopna točka v okviru splošne knjižnice,kjer lahko obiskovalci brezplačno uporabljajo računalnike in dostop do interneta, ter oboje ustvarjalno izkoristijo za različne informativne, kulturne, izobraževalne in druge namene.
Dostop do računalnikov in interneta je v knjižnici omogočen za člane in druge obiskovalce knjižnice. Obisk traja pol ure in se lahko podaljša, če ni čakajočih uporabnikov. Na voljo je tudi elektronska povečevalna lupa za slabovidne občane.