Literarni krožek

Namen in cilj projekta Literarni krožek sta približati knjige in bralno kulturo starejšim (tako uporabnikom in članom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, kot tistim, ki to (še) niso) ter dvigniti prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in izpostaviti njeno vlogo pri zadovoljevanju kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb prebivalcev. Projekt izvajamo v sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje Zasavje, od šolskega leta 2011/2012 dalje. Projekt je namenjen druženju starejših uporabnikov in članov knjižnice ter spoznavanju novih knjig, izmenjavi mnenj o prebranem. Srečanja potekajo enkrat mesečno, od septembra do aprila. Na srečanjih klepetamo o vsebini knjig, ki smo jih prebrali – program oblikuje bibliotekarka, upoštevajoč želje sodelujočih.