Literarne uganke

Literarno nagradne uganke
 
Uganko pripravimo vsak mesec knjižničarke na oddelku za odrasle. Uganka prinese knjižno nagrado enemu od reševalcev, ki pravilno odgovorijo na zastavljeno vprašanje. Uganko je mogoče reševati tudi na naši spletni strani.Z literarnimi nagradami skušamo obiskovalcem
približati raznovrstno knjižno gradivo, tako leposlovno kot strokovno, in jih seznaniti s knjižnimi novostmi ter aktualnimi lokalnimi ter mednarodnimi dogodki. Ciljna skupina so člani in obiskovalci knjižnice oz. oddelka za odrasle.