Izjava o dostopnosti

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.kts-trbovlje.si.

Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18). Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),

– predvidljivo delovanje spletišča,

– omogočeno je opremljanje slik z nadomestnim besedilom,

– omogočeno je prilagajanje barvne sheme spletne strani,

– omogočena je uporaba različnih ravni naslovov,

– navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

– omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani,

– grafičnim elementom so dodani tekstovni oziroma besedilni opisi,

– z ustreznimi napravami (računalniškimi dodatki) je mogoče vsebino spletne strani prebrati z Braillovo pisavo.

 

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.kts-trbovlje.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2023 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 19. 4. 2023 na podlagi samoocene.

 

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice:

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje in knjiznicatrb@trb.sik.si.

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
T: 01 555 58 48
E: gp.irsid@gov.si

 

Dostopnost v fizičnem okolju knjižnice

V okviru izvajanja pravilnika o upravljanju knjižnične zbirke si prizadevamo za izboljšanje kakovosti ponudbe knjižničnega gradiva za posebne potrebe uporabnikov z oblikovanjem posebnih knjižničnih zbirk in virov.

Članom ponujamo možnost izposoje gradiv, prilagojenih osebam z okvarami vida in možnost uporabe pripomočkov za branje: knjige s povečanim tiskom, uporaba elektronske lupe, zvočne knjige na zgoščenkah, elektronski bralniki (lažji od knjig, z možnostjo povečave črk) in elektronske ter zvočne knjige (brezplačna izposoja zvočnih in e-knjig v slovenskem jeziku).

Sodelujemo z lokalnim domom starejših občanov, za katere pripravljamo zbirke knjig za daljše obdobje izposoje, podarjamo revije in časnike, vodimo bralne skupine za varovance domov in jih obiskujemo.

Članom omogočamo uporabo knjižnice na daljavo in jim ponujamo:

samostojni spletni vpis v knjižnico, ogled izposojenega gradiva, podaljšanje roka izposoje, rezervacijo gradiva, uporabo medknjižnične izposoje, plačilo finančnih dolgov, dostop do e-virov podatkovnih baz.

Skrbimo za dopolnitev učnih gradiv z gradivi, prilagojenimi osebam s posebnimi potrebami (z gibalnimi, vidnimi in s slušnimi ovirami).

 

Datum objave Izjave o dostopnosti na podlagi samoocene: 17.4.2023

 

Zadnja posodobitev Izjave o dostopnosti: 17.4.2023