Info

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je splošna knjižnica, namenjena izobraževanju, obveščenosti, kulturni razgledanosti in razvedrilu občanov. Kot knjižnično informacijsko središče daje otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim odraslim v uporabo vse vrste knjižničnega gradiva in posreduje informacije. Dogodki, ki se odvijajo v knjižnici in zagotavljanje spletnih storitev prispevajo k njeni javni dostopnosti.

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je informacijsko središče za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje.  Je tudi kulturno in sprostitveno ter izobraževalno središče, saj hrani različne vrste gradiva, iz katerega oz. s pomočjo katerega  so uporabnikom posredovane želene informacije.  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je poleg tega tudi komunikacijsko in socialno središče skupnosti, saj se v okviru prireditev in drugih družbenih dejavnosti, ki jih izvajamo ljudje med seboj družijo in se posledično krepijo vezi v skupnosti.  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje s svojim delovanjem posredno vpliva na delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na lokalno gospodarstvo in regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike, okoljevarstvo,… saj intenzivno sodelujemo z različnimi institucijami v regiji. Seveda v prvi vrsti skrbimo za dobrobit naših uporabnikov – nudimo jim informacije, ki jih potrebujejo, omogočamo samoizobraževanje in prostočasno druženje v knjižničnih prostorih, ter jih vabimo h kulturnemu udejstvovanju.