Info

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je splošna knjižnica, namenjena izobraževanju, obveščenosti, kulturni razgledanosti in razvedrilu občanov. Kot knjižnično informacijsko središče daje otrokom, mladostnikom, odraslim in starejšim odraslim v uporabo vse vrste knjižničnega gradiva in posreduje informacije. Dogodki, ki se odvijajo v knjižnici in zagotavljanje spletnih storitev prispevajo k njeni javni dostopnosti.

 

Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je informacijsko središče za podatkovno, bibliografsko, usmerjevalno in tematsko informiranje.  Je tudi kulturno in sprostitveno ter izobraževalno središče, saj hrani različne vrste gradiva, iz katerega oz. s pomočjo katerega  so uporabnikom posredovane želene informacije.  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje je poleg tega tudi komunikacijsko in socialno središče skupnosti, saj se v okviru prireditev in drugih družbenih dejavnosti, ki jih izvajamo ljudje med seboj družijo in se posledično krepijo vezi v skupnosti.  Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje s svojim delovanjem posredno vpliva na delovanje oz. dogajanje v lokalni skupnosti in preko tega na lokalno gospodarstvo in regionalni razvoj na splošno, socialno omrežje oz. stike, okoljevarstvo,… saj intenzivno sodelujemo z različnimi institucijami v regiji. Seveda v prvi vrsti skrbimo za dobrobit naših uporabnikov – nudimo jim informacije, ki jih potrebujejo, omogočamo samoizobraževanje in prostočasno druženje v knjižničnih prostorih, ter jih vabimo h kulturnemu udejstvovanju.

 

IZJAVA O DOSTOPNOSTI

 

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletno stran www.kts-trbovlje.si. Zavezujemo se omogočati dostopnost naše spletne strani v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18).

Za zagotavljanje zahtev glede dostopnosti so bile sistemsko zagotovljene nekatere prilagoditve naše spletne strani, kot so:

– odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),

– ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),

– predvidljivo delovanje spletišča,

– navigacija po glavnem meniju je mogoča brez miške, z uporabo smernih tipk na tipkovnici (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),

– omogočeno je povečanje velikosti pisave oziroma celotne spletne strani.

Stopnja skladnosti

Spletna stran www.kts-trbovlje.si je delno skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Dostopnost spletne strani spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti. Primeri takih vsebin so: skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa, programsko generirani dokumenti (npr. letna poročila), kompleksne tabele s podatki, organigrami, pri čemer pa vam omogočamo, da se lahko s temi dokumenti seznanite na drug način (lahko nam pišete po pošti ali preko e-pošte, kontaktni podatki so navedeni v nadaljevanju). Dostopnost naše spletne strani izboljšujemo v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki in načrtujemo, da bo do konca leta 2021 v celoti skladna z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij oziroma z mednarodnimi smernicami za dostopnost spletnih vsebin (standard WCAG 2.0).

Ta izjava je bila pripravljena dne 3. 8. 2021 na podlagi samoocene.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletni strani kljub prizadevanjem, da bi bila čim bolj dostopna in uporabnikom prijazna, občasno naletijo na težave z dostopnostjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki nam lahko pošljete po navadni ali elektronski pošti na naslov naše knjižnice: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Ulica 1. junija 19, 1420 Trbovlje ali knjiznicatrb@trb.sik.si.

Na obvestilo ali prošnjo vam bomo odgovorili v osmih dneh od prejema. Če glede na zahtevano vsebino v tem roku ne moremo podati ustreznega odgovora, vam bomo v tem roku sporočili, kdaj bomo podali odgovor, in zamudo ustrezno utemeljili.

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost

Šmartinska cesta 152

1000 Ljubljana

 01 478 47 78

 gp.uiv@gov.si

 https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-informacijsko-varnost/