BESEDA, BRANA IN PETA, v sodelovanju z Glasbeno šolo Trbovlje in Mešanim pevskim zborom Prosavus, gledališka dvorana DDT