Domoznanska zbirka

Področje domoznanstva v Knjižnici Toneta Seliškarja Trbovlje pokriva širjenje domoznanske knjižnične zbirke Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje in povečanje zanimanja za zbirko ter druge knjižnične dogodke s področja domoznanstva v okviru lokalne skupnosti. V okviru domoznanskega dela dvigamo prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in poudarjamo njen doprinos k omogočanju zadovoljevanja kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb članov in uporabnikov Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje.

 

Domoznansko knjižnično zbirko širimo ob pomoči lokalne skupnosti – gradivo pridobivamo z darovi posameznikov ter organizacij, šol, zavodov itd. (npr. publikacije, glasila, letaki, diplomske, magistrske in doktorske naloge). ter z nakupom. Domoznansko zbirko predstavljamo tudi javnosti in sicer v sklopu tematskih večerov, ko se v knjižnični čitalnici predstavljajo lokalna društva in organizacije.