Devetošolci v knjižnjici

Cilj projekta je spoznavanje celotne knjižnice, s poudarkom na ogledu oddelka za odrasle, kamor bodo bodoči srednješolci zahajali po knjižnično gradivo. Projekt organizira knjižnica sama, spoznavanje knjižnice vodijo mladinske knjižničarke. Ciljna skupina so devetošolci
trboveljskih osnovnih šol. Učence seznanimo z vrstami in razporeditvijo gradiva v knjižnici, nalogami, ki jih knjižnica opravlja ter s sistemom COBISS. Delo poteka v skupinah, učenci rešujejo praktične naloge, ki jih vodijo do samostojnejše in samozavestnejše uporabe knjižnice