Cenik

ČLANARINA 
zaposleni 14,00 €
upokojenci, dijaki nad 18. let, redni in izredni študenti brez  zaposlitve 12,00 €
nezaposleni, invalidi, člani DBC, člani do 18. leta

(z dokazilom statusa)

brezplačno
pravne osebe 40,00 €
DARILNI BON
darilni bon 1: članarina zaposleni 14,00 €
darilni bon 2: članarina upokojenci, dijaki nad 18. let, redni in izredni študentje brez  zaposlitve 12,00 €
IZGUBLJENA IZKAZNICA, ZAMENJAVA IZKAZNICE
izgubljena izkaznica ali zamenjava 2,10 €
ZAMUDNINA (za enoto gradiva na dan) 
knjižno gradivo 0,30 €
serijske publikacije 0,30 €
igrače 1,00 €
elektronsko gradivo (DVD, CD, CR) 1,00 €
e-bralnik 1,50 €
OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE 
1. opomin 0,40 €
2. opomin 0,80 €
3. opomin 1,80 €
4. opomin – obvestilo pred izterjavo 0,40 €
POŠKODOVANO/IZGUBLJENO GRADIVO 
nadomestni oz. nov izvod +  stroški obdelave 5,00 €
poškodba/izguba delčka igrače/ kos 2,00 €
poškodovana zaščitna škatla oz. vrečka/ kos 0,50 €
poškodovana računalniška oprema v višini stroška popravila
MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

(Med knjižnicami celjskega območja je storitev brezplačna. )

posredovanje gradiva 7,00 € na enoto
posredovanje fotokopij gradiva 2,00 € + stroški fotokopij
posredovanje iz tujine 3,50 € + stroški pošiljatelja
FOTOKOPIRANJE, TISKANJE 
A4 črno belo 0,20 € na stran
A4 barvno 0,40 € na stran
A3 črno belo 0,40 € na stran
A3 barvno 0,80 € na stran
SKENIRANJE
digitalno posredovanje 0,20 € na stran
NAROČENO IN  REZERVIRANO GRADIVO
naročanje ali  rezervacija gradiva brezplačno
obvestilo o gradivu na e-naslov ali z SMS-om brezplačno
obvestilo o gradivu s telefonskim klicem 0,50 €
OSTALO
rojstnodnevno praznovanje za otroke (do 12 otrok), brez hrane in pijače 120,00 € na skupino
letna članarina TRAJBI 10,00 €
kavcija TRAJBI 10,00 €
ARTIKLI
gradivo z bukvarne 1,00 €
bombažna vrečka z logotipom 2,50 €
razglednica »Trbovlje, pogled v prihodnost« 1,00 €
PUBLIKACIJE
Med hauzi 15,00 €
Bukmandeljc 10,00 €

 

Cenik je bil sprejet na 19. redni seji sveta Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, dne 13. 12. 2022.