Cenik

ČLANARINA
zaposleni

14,00 €

upokojenci dijaki nad 18. let,

redni študenti, izredni študenti brez  zaposlitve

12,00 €

nezaposleni, invalidi, člani DBC, člani do 18. leta

(z dokazilom statusa)

brezplačno

pravne osebe

40,00€

DARILNI BON
darilni bon 1, članarina zaposleni 14,00 €
darilni bon 2, članarina upokojenci, dijaki nad 18. let, redni študenti, izredni študenti brez zaposlitve 12,00 €
 

IZGUBLJENA IZKAZNICA, ZAMENJAVA IZKAZNICE

izgubljena izkaznica ali zamenjava

2,10 €

 

ZAMUDNINA(za enoto gradiva na dan)

knjižno gradivo

0,30 €

serijske publikacije

0,30 €

elektronsko gradivo (DVD, CD, CR)

1,00 €

e-bralnik

1,50 €

 

OBVESTILO O POTEKU ROKA IZPOSOJE

1. opomin

0,40 €

2. opomin

0,80 €

3. opomin

1,80 €

4. opomin – obvestilo pred izterjavo

0,40€

 

POŠKODOVANO/IZGUBLJENO GRADIVO

nadomestni oz. nov izvod +   stroški obdelave

5,00 €

 

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

posredovanje gradiva

7,00 € na enoto

posredovanje fotokopij gradiva

2 € + stroški fotokopij

posredovanje iz tujine      3,50 € + stroški                 pošiljatelja
 

FOTOKOPIRANJE, TISKANJE

A4 črno belo

0,20 € na stran

A4 barvno

0,40 € na stran

A3 črno belo

0,40 € na stran

A3 barvno

0,80€ na stran

 

SKENIRANJE

 digitalno posredovanje

0,20 € na stran

 

NAROČENO IN  REZERVIRANO GRADIVO

   naročanje ali  rezervacija gradiva

brezplačno

   obvestilo o gradivu, e-pošta

brezplačno

   obvestilo o gradivu, telefonski klic

0,50€

 

IZPIS

 

poizvedba iz arhiva izposoje

0,40€ na stran

 

ARTIKLI

 

zvezek s spiralo A5, Buklžur

1,00€

 

CD

0,60 €

gradivo iz bukvarne

1,00€

 

PUBLIKACIJE

 

 

Med hauzi

Bukmandeljc

15,00€

10, 00€