BLOG

05Mar 2018

Februar, mesec kulture, je v knjižnici minil ob pestrih dogodkih. Na literarnem večeru je bila z nami avtorica knjige Ogenj, rit in kače niso za igrače, ki zadnje čase razburja slovenske bralce, Milena Miklavčič. Že nekaj let knjižnica sodeluje s plesnim oddelkom Glasbene šole Trbovlje in tako je tudi letos pripravila predstavo Beseda, ples, glasba. […]

27Feb 2018

S projektom približujemo knjige in bralno kulturo starejšim, tako uporabnikom in članom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, kot tistim, ki to (še) niso, ter dvigamo prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in izpostavljamo njeno vlogo pri zadovoljevanju kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti. Člani literarnega krožka se v knjižnični čitalnici srečamo enkrat na mesec. Srečanja […]

15Feb 2018

Bogdan Barovič se je rodil v Trbovljah 31. 7. 1955. V Trbovljah je obiskoval Osnovno šolo Ivana Cankarja in Ekonomsko srednjo šolo. Po izobrazbi je ekonomist, obiskoval je VEKŠ v Mariboru. Vseskozi je bil razpet med otroškimi in mladostnimi željami: biti igralec, slikar, novinar, pisatelj. Dolgo časa je bil gledališčnik, igralec v gledališču Svoboda Center […]

10Mar 2017

V času, ko je denarja vse manj, veliko ljudi kar naenkrat ugotavlja, da bi morala biti ponudba kulture/kulturnih dejavnosti dostopna vsem – razdeljena med vse, vržena, razdrobljena med rajo in elito. In prav to je cilj, naloga, poslanstvo ali če želite obveza splošnih knjižnic in knjižnice le-to tudi počno: za znesek v višini letne članarine […]