Bukvarne

Na bukvarnah ponudimo obiskovalcem knjižnično gradivo, ki je iz naše knjižnične zbirke odpisano celo leto. Ponudimo tudi knjige, ki jih prinesejo obiskovalci in jih ne uvrstimo v knjižnično zbirko.  Ciljna skupina so vsi odrasli in mladi, namen bukvarne pa je razdelitev knjig ter sodelovanje med knjižnico in drugimi ustanovami in posamezniki.