Biografski leksikon celjsko-zasavske regije

Pod okriljem Osrednje knjižnice Celje vpisujemo življenjepise in dela znanih ter zaslužnih prebivalcev širšega območja Trbovelj v spletni Biografski leksikon celjsko-zasavske regije.

BIOGRAFSKI LEKSIKON CELJSKO ZASAVSKE REGIJE – ZLOŽENKA

Biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) je spletni vzajemni biografski leksikon znanih prebivalcev, ki živijo ali so živeli na območju upravnih enot Celje, Hrastnik, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Trbovlje, Velenje, Zagorje ob Savi in Žalec. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so bile na tem območju rojene, so tukaj živele in/ali se šolale, predvsem pa so s svojim delom na katerem koli področju pomembno zaznamovale svoje okolje: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, športniki itd.

 

Biti želi zanesljiv pripomoček vsem, ki se bodo poglabljali v življenjski utrip celjsko-zasavskega območja, saj so osebnosti, zbrane v biografskem leksikonu, vsaka v svojem času na svoj način zaznamovale svoje okolje in pustile v njem trajnejše sledi.

 

Spletno stran upravlja Osrednja knjižnica Celje v sodelovanju z drugimi knjižnicami celjskega in zasavskega območja, vsebine pa vnaša v skladu z vsebinsko zasnovo biografskega leksikona vsaka knjižnica za svoje območje sama.

 

Spletni biografski leksikon celjskega območja in Zasavja (www.celjskozasavski.si) nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki o znanih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna.

 

Spletni biografski leksikon je rastoča knjiga v dobesednem pomenu besede, saj narava njegovega medija omogoča sprotno ažuriranje gesel, omogoča vključitev konkretne osebe v povezave, ki so o njej že na svetovnem spletu, prek spletnih povezav omogoča dinamične predstavitve posameznih oseb z multimedijskimi vsebinami, predvsem pa omogoča vključevanje novih oseb in s tem popolnejši kolektivni spomin nekega geografskega območja.

 

Spletni biografski leksikon celjskozasavski.si  je del družine že obstoječih spletnih leksikonov (notranjci.si, primorci.si, pomurci.si, gorenjci.si, saleskibiografskileksikon.si, Kamniško-komendski biografski leksikon, Dolenjski biografski leksikon), ki so se jih v zadnjih letih lotile slovenske knjižnice, hkrati pa je vključen tudi v vseslovenski biografski leksikon znanislovenci.si.
Projekt financirajo in pri njem aktivno sodelujejo: Knjižnica Antona Sovreta Hrastnik, Knjižnica Laško, Knjižnica Mileta Klopčiča Zagorje, Knjižnica Rogaška Slatina, Knjižnica Šmarje pri Jelšah, Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje, Medobčinska splošna knjižnica Žalec, Osrednja knjižnica Celje, Osrednja knjižnica Mozirje in Splošna knjižnica Slovenske Konjice.