Beremo na kuolmkišti

»Pod streho čakajo knjige

in dolga potovanja in skrivnosti,

ki jih lahko razkrije le vonj papirja.«

(Uroš Zupan: Počasna plovba)

 

S projektom »Beremo na kuolmkišti«  želimo udeležence seznaniti s Knjižnico Toneta Seliškarja Trbovlje in jih spodbuditi k branju in obiskovanju knjižnice.  Kdor želi sodelovati pri projektu, se mora vanj včlaniti – vpis k sodelovanju poteka vsako šolsko leto v septembru, na oddelku za odrasle, pri izposojevalnem pultu. Vodi se evidenca članov, ki se želijo vključiti. Ko se udeleženci vključijo v projekt, dobijo zgibanko s seznamom priporočenih knjig in z nekaj vprašanji oz. temami, na katera morajo odgovoriti (napišejo avtorje in naslove knjig, ki so jih prebrali, misel oz. vsebino knjige, ki jim je bila izmed prebranih najbolj všeč, mnenje o projektu). Vsak udeleženec iz seznama priporočenega gradiva izbere pet knjig – ko jih prebere, je uspešno zaključil naše »bralno potovanje«, oddati pa mora tudi izpolnjeno zgibanko projekta. S srečanji zaključimo aprila, v maju pa izpeljemo tudi zaključno prireditev (v čitalnici knjižnice), na kateri podelimo priznanja za osvojitev bralne značke za odrasle in tudi za otroke.

 

Seznam priporočenega knjižnega gradiva se vsako šolsko leto spremeni. Vedno je tematsko obarvan in šteje 30 naslovov.

Izpolnjene zloženke zbiramo do konca aprila 2019.

Zloženka Beremo na kuolmkišti 2018-19