Andrej Benedejčič: Rusija in slovanstvo: med velikodržavnostjo in vzajemnostjo

Knjiga obravnava paradoks med velikoruskim nacionalizmom in panslavizmom, katerega pooseblja Rusija kot največja in najmočnejša slovanska država. Od pomladi narodov v sredini 19. stoletja se je sentiment v slovanskih državah vedno znova včasih bolj, včasih manj sramežljivo obračal k Rusiji.

Po padcu Berlinskega zidu se je v Evropi pojavilo kar trinajst slovanskih držav, toda temu se v Evropi in svetu ni posvečalo posebne pozornosti. In to navkljub temu, da so h koncu hladne vojne ključno prispevali ravno dogodki v slovanskem svetu, ki so usodno zaznamovali tudi kasnejše dogajanje, od spopadov na ozemlju bivše Jugoslavije, do izbruha krize v Ukrajini.
Sedanja ruska agresija na Ukrajino je tako ruski velikodržavniški projekt in je v svojem bistvu antislovanski. Pri sedanji konfrontaciji med Vzhodom in Zahodom gre torej tudi ali predvsem za medslovanski konflikt in prav ta aspekt poskuša knjiga osvetliti.

 

Priporoča: Robert Čop