Janez Zdešar: Pričevalec težkih dni

 

Janez Zdešar, ki se je skupaj z domobransko vojsko v začetku maja umikal pred partizani na Koroško. Iz Koroške so ga deportirali z vlakom v Celje, kjer so jih namestili v teharskem taborišču.

Preživel koncentracijsko taborišče Teharje. Uspelo mu je pobegniti in se bosemu prebiti do Ljubljane. 19 let starega fanta so skrile usmiljenke in v času bivanja pri njih je napisal prvo verzijo spominov – opisal je pot čez Ljubelj, izdajo Angležev, vrnitev v Jugoslavijo, dneve v Teharjah in končno beg v svobodo. Drugo verzijo spominov je napisal leta 1946 v bogoslovju v Briksnu.

Obe verziji sta se po sklopu srečnih okoliščin ohranili. Verzija iz leta 1946 je bila nato dvakrat natisnjena pod naslovom Spomini na težke dni. V novi knjigi pa je zdaj objavljena prva verzija iz leta 1945, ki so ji dodani deli druge verzije, na mestih, ki vsebinsko dopolnjujejo prvo verzijo. V drugem delu knjige so objavljeni še prispevki, ki osvetljujejo msg. dr. Janeza Zdešarja kot izrednega duhovnika in velikega domoljuba.

 

Pripravil: Robert Čop