Domača stran

15Feb 2018

Bogdan Barovič se je rodil v Trbovljah 31. 7. 1955. V Trbovljah je obiskoval Osnovno šolo Ivana Cankarja in Ekonomsko srednjo šolo. Po izobrazbi je ekonomist, obiskoval je VEKŠ v Mariboru. Vseskozi je bil razpet med otroškimi in mladostnimi željami: biti igralec, slikar, novinar, pisatelj. Dolgo časa je bil gledališčnik, igralec v gledališču Svoboda Center […]

01Feb 2018

Januarja smo za vas v knjižnici pripravili dve predavanji, kjer sta dr. Iztok Ostan in Tibor Hercegonja spregovorila o zdravju in kulturi nenasilja, na literarnih večerih pa so bili z nami Kamenko Kesar in Alenka Kesar, ki sta spregovorila o knjigi Mene nebo noben jebo ter Tomaž Humar, s katerim smo okrog sveta odpotovali s […]

30Jan 2018

S projektom približujemo knjige in bralno kulturo starejšim, tako uporabnikom in članom Knjižnice Toneta Seliškarja Trbovlje, kot tistim, ki to (še) niso, ter dvigamo prepoznavnost knjižnice v lokalni skupnosti in izpostavljamo njeno vlogo pri zadovoljevanju kulturnih, socialnih in intelektualnih potreb prebivalcev lokalne skupnosti. Člani literarnega krožka se v knjižnični čitalnici srečamo enkrat na mesec. Srečanja […]

10Mar 2017

V času, ko je denarja vse manj, veliko ljudi kar naenkrat ugotavlja, da bi morala biti ponudba kulture/kulturnih dejavnosti dostopna vsem – razdeljena med vse, vržena, razdrobljena med rajo in elito. In prav to je cilj, naloga, poslanstvo ali če želite obveza splošnih knjižnic in knjižnice le-to tudi počno: za znesek v višini letne članarine […]